2017 Fiat 500X Trekking

Stock: APA677

Mileage: 57408

OUR PRICE

$14,392

Test Drive
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility
2017 Fiat 500X Sport Utility

2017 Fiat 500X Trekking

9-Speed 948TE Automatic

OUR PRICE

$14,392

Close

2017 Fiat 500X TREKKING

Stock: APA677 | Vin: ZFBCFYCB0HP630274

BUY TODAY FOR

$14,392